नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

सूचना

2023-12-20

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धमा ।

डाउलोड
2023-11-28

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संशोधित वार्षिक आन्तरिक विष्काशन तालिका

डाउलोड
2023-11-28

स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

डाउलोड
2023-11-28

यस कार्यालयबाट आ.व. २०८०/८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना

डाउलोड
2023-09-25

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आन्तरिक विष्काशन तालिका

पुरा पढ्नुहोस्
2023-09-25

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम र दोस्रो त्रयमासमा उठाइने आन्तरिक ऋणको बोलकबोल तालिका

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-07

कार्यालय सरेको जानकारी सम्बन्धमा ।

डाउलोड
2022-09-25

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृती सम्बन्धमा

डाउलोड
2022-08-26

शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना

डाउलोड