Government of Nepal

Ministry of Finance

Public Debt Management Office

Recent Updates
जेष्ट ७ गते रु. ३७७३.३२ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।    |    २०८१ जेष्ट ६ गते बोलकबोल मार्फत विकास ऋणपत्र २०८७ "ङ" (६ बर्षे) बिक्री गरिने सम्बन्धी सूचना ।    |    सूचनालाई स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा ।    |    अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बन्धित कर्मचारी खटाईदिने सम्बन्धमा ।    |    T-Bills Weekly Auction Details 2024-04-07    |    Account Debit Authority Form    |    बजार निर्माताको रुपमा काम गर्ने सम्बन्धमा ।    |    सरकारी ऋणपत्र आवेदन संकलन तथा सम्पादन सम्बन्धि सूचना।    |    यस कार्यालयबाट बजार निर्माताको रुपमा काम गर्न तोकीएका बैंक वित्तीय संस्थाहरु    |    यस कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको कारोवार गर्न तोकीएका संस्थाहरु    |    T-Bills Weekly Auction Details 2081-01-31    |    वैदेशिक बचतपत्रको आवेदन स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरिएको अनुरोध।    |    Auction को लागि सम्पर्क कर्मचारीहरु तोकिएको सम्बन्धमा ।    |    Medium Term Debt Management Strategy FY 2080/81-2082/83 (2024-2027)    |    बैशाख ३१ गते रु. २४७४.५ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।    |    Participants Agreement signed between PDMO and NRB to integrate DOMS and RTGS    |    सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धमा ।    |    CSB And FESB user Manual for Market Makers & Sales Agents    |    FESB-End-User-Guide (In English and Nepali)    |    Account Debit Authority Form    |    CSB-End-User-Guide-(investor portal)    |    CSB And FESB user Manual for Market Makers & Sales Agents    |    FESB-End-User-Guide (In English and Nepali)    |    CSB-End-User-Guide-(investor portal)    |    CSB And FESB user Manual for Market Makers & Sales Agents    |    यस कार्यालयबाट आ.व. २०८०/८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना    |    स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना    |    Notice regarding issue of 5 year's 8% Interest Citizen Savings Bond 2086    |    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम र दोस्रो त्रयमासमा उठाइने आन्तरिक ऋणको बोलकबोल तालिका    |    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आन्तरिक विष्काशन तालिका    |    बैशाख २४ गते रु. २३०८ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।    |    DOMS को URL परिवर्तन भएको सूचना ।    |    वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८६ निष्काशन सम्बन्धी सूचना ।    |    DB Summary_Time Series Data_2081.01.18    |    T-Bills Weekly Auction Details 2081-01-17    |    अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा    |    २०८१ वैशाख १८ गते बोलकबोल मार्फत विकास ऋणपत्र २०८९ "ग" (८ वर्षे) बिक्री गरिने सम्बन्धी सूचना!!!    |    हिसाब समायोजन तथा राफसाफ सम्बन्धमा सूचना    |    बैशाख १७ गते रु. २३१० करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।    |    २०८१ वैशाख १८ गते बोलकबोल मार्फत विकास ऋणपत्र २०८९ "ग" ८ (वर्ष) विक्री गरिने सम्बन्धी सूचना!!!    |    Public Debt Management Regulation, 2080    |    T-Bills Weekly Auction Details 2081-01-10    |    ट्रेजरी बिलको निष्कासन सम्बन्धि सूचना ।    |    T-Bills Weekly Auction Details 2081-01-03    |    आ.व. २०८०/८१ चैत्र महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण    |    नागरिक बचतपत्र, (५ बर्षे) अवधिको निष्कासन तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ।    |    बैशाख १० गते रु. ३०४९ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।    |    चैत २५ गते रु. २१०० करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।    |    अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बन्धित कर्मचारी खटाईदिने सम्बन्धमा ।    |    T-Bills Weekly Auction Details 2024-04-07    |    Auction को लागि सम्पर्क कर्मचारीहरु तोकिएको सम्बन्धमा ।    |    Office shifted to new location    |    Participants Agreement signed between PDMO and NRB to integrate DOMS and RTGS    |    आ.व. २०८०/८१ फागुन महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण    |    आ.व. २०८०/८१ माघ महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण    |    2nd Quarterly Debt Position Report of FY 2080/81 (FY 2023/24)    |    Public debt bulletin_2080 Vol. 1    |    आर्थिक वर्ष २०७९।८० शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन ( संशोधित)    |    आ.व. २०८०/८१ पुस महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण    |    सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धमा ।    |    आ.व. २०८०/८१ मसिंर महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण    |    २०८० कार्तिक महिनाको ऋण तथा प्राप्ति विवरण    |    यस कार्यालयबाट आ.व. २०८०/८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना    |    स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना    |    1st Quarterly Debt Position Report of FY 2080/81 (FY 2023/24)    |    4th Quarterly Debt Position Report of FY 2079/80 (FY 2022/23)    |    आ.व. २०७९-८० को शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन    |    Monthly Debt Report of September/October 2023    |    Annual Debt Report 2079/80    |    Monthly Debt Report of August/September 2023    |    Annual Debt Report 2079/80    |    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम र दोस्रो त्रयमासमा उठाइने आन्तरिक ऋणको बोलकबोल तालिका    |    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आन्तरिक विष्काशन तालिका    |    Public Debt Bulletin (Special Publication, Jestha, 2080, FY 2079/080)    |    आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(आषाढ महिना सम्मको)    |    आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(जेष्ठ महिना सम्मको)    |    आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(बैशाख महिना सम्मको)    |    Brief Progress Report of Public Debt for 2079/80 (Jestha)    |    Brief Progress Statement of Public Debt for 2079/80 (Baishak)    |    Quarterly Debt Report (Third) of Fiscal Year 2079/80 (2022/23)    |    आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण (चैत्र महिना सम्मको)    |    Final compiled Annual debt Report 2078/79    |    शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन आ.ब.२०७८|७९    |   
Mr. Dirgharaj Mainali

Mr. Dirgharaj Mainali

Office Chief

Joint-Secretary

Mr. Dilaram Giri

Mr. Dilaram Giri

Information Officer

Information

Public Debt Management Office (PDMO) is the dedicated government agency responsible for public debt management. The PDMO is under the Ministry of Finance and is headed by gazetted first class officer of Government of Nepal. To make the public debt management function more effective and systematic, the Government of Nepal established a separate office on Ashad 20, 2075 (June 20, 2018). It was formally inaugurated on Poush 11, 2075 (December 26,2018) and started to perform the preliminary functions.

Public Debt Management Act, 2022 has come into effect from Kartik 22, 2079 (Nov 8, 2022). The act has provided the legal basis to the PDMO for the operation of debt management functions. Debt management objective is enshrined in the preamble of the act. The main objective of raising the public debt is to accelerate the rapid economic development and maintain the economic stability. While doing so, emphasis is given to the management of internal and external loan and amendment of the legal provisions of issuing govern Read More

Debt Stock

Debt Stock up to July 16, 2023

Debt Stock  of General Government of Nepal for the fiscal year  2077/78,  2078/79 and 2079/80 respectively.

Debt Trends

Debt Trend over the years

Debt Trend over the years

Debt to GDP %

Debt To GDP Ratio over the Years

Debt To GDP Ratio over the Years

Photo Gallery