नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

कर्मचारी विवरण

# नाम पद इमेल सम्पर्क नं.
PDMO
1 श्री डिलाराम गिरी उपसचिव ०१-४५३८३५८ श्री डिलाराम गिरी
2 श्री मुकुन्द पोखरेल उपसचिव(राजस्व) ०१-४५३८३५८ श्री मुकुन्द पोखरेल
3 श्री राजेन्द्र प्रसाद चुडाल उपसचिव(राजस्व) ०१-४५३८३५८ श्री राजेन्द्र प्रसाद चुडाल
4 श्री गोकर्ण पन्थी शाखा अधिकृत ०१-४५३८३५८ श्री गोकर्ण पन्थी
5 कोपिला आचार्य शाखा अधिकृत ०१-४५३८३५८ कोपिला आचार्य
6 श्री परमा पौडेल (आचार्य) लेखा अधिकृत श्री परमा पौडेल (आचार्य)
7 श्री बसन्तराज पौडेल लेखा अधिकृत श्री बसन्तराज पौडेल
8 श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा लेखा अधिकृत श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा
9 श्री ज्योती दहाल लेखा अधिकृत श्री ज्योती दहाल
10 श्री राकेश चौधरी कम्प्युटर ईन्जिनियर श्री राकेश चौधरी
11 श्री राजकुमार परियार नायव सुब्बा श्री राजकुमार परियार
12 श्री सरिता शर्मा लेखापाल श्री सरिता शर्मा
13 श्री लोकबहादुर श्रेष्ठ लेखापाल श्री लोकबहादुर श्रेष्ठ
14 श्री भेषराज पाण्डे लेखापाल श्री भेषराज पाण्डे
15 कृष्ण बहादुर माझी लेखापाल कृष्ण बहादुर माझी
16 गणेश बहादुर श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर गणेश बहादुर श्रेष्ठ