नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

बार्षिक प्रतिवेदन

सि.नं शीर्षक
1 आर्थिक वर्ष २०७९।८० शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन ( संशोधित) डाउनलोड
2 आ.व. २०७९-८० को शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन डाउनलोड