नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

सूचना

2024-04-12

बैशाख ०३ गते रु. २४७० करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।

डाउलोड
2024-04-07

T-Bills Weekly Auction Details २०८०-१२-२५

डाउलोड
2024-04-01

Auction को लागि सम्पर्क कर्मचारीहरु तोकिएको सम्बन्धमा ।

डाउलोड
2024-03-29

Participants Agreement signed between PDMO and NRB to integrate DOMS and RTGS

पुरा पढ्नुहोस्
2023-11-28

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संशोधित वार्षिक आन्तरिक विष्काशन तालिका

डाउलोड
2023-11-28

यस कार्यालयबाट आ.व. २०८०/८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना

डाउलोड
2023-09-25

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आन्तरिक विष्काशन तालिका

पुरा पढ्नुहोस्
2023-09-25

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम र दोस्रो त्रयमासमा उठाइने आन्तरिक ऋणको बोलकबोल तालिका

पुरा पढ्नुहोस्