नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

सूचना

2024-07-02

CSB र FESB प्रमाणपत्र सम्बन्धमा । New

डाउलोड
2024-06-30

ऋणपत्रहरुको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा । New

डाउलोड
2024-06-13

नागरिक बचतपत्र र बैदेशीक रोजगार बचतपत्र धनीलाई सूचना । New

डाउलोड
2024-06-11

T-BILLS र T-BONDS को Auction प्रकृयामा भाग लिनको लागि शुरुमा गरिने प्राविधिक प्रकृयाको जानकारी सम्बन्धमा ।

डाउलोड
2024-05-16

सूचनालाई स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा ।

डाउलोड
2024-05-15

खाता खर्च गर्ने अख्तियारी

पुरा पढ्नुहोस्
2024-05-14

LIsted Institutions for FESB Transactions

डाउलोड
2024-05-14

Listed BFIs for Market Maker

डाउलोड
2024-05-14

सरकारी ऋणपत्र आवेदन संकलन तथा सम्पादन सम्बन्धि सूचना।

डाउलोड
2024-05-14

बजार निर्माताको रुपमा काम गर्ने सम्बन्धमा ।

डाउलोड
2024-05-12

वैदेशिक बचतपत्रको आवेदन स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरिएको अनुरोध।

डाउलोड
2024-05-0५

DOMS को URL परिवर्तन भएको सूचना ।

डाउलोड
2024-05-09

नागरिक र बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग निर्देशिका बजार निर्माचा र बिक्रि एजेन्टको लागि

पुरा पढ्नुहोस्
2024-05-09

नागरिक बचत पत्रको प्रयोग निर्देशिका

पुरा पढ्नुहोस्
2024-05-09

बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग निर्देशिका

पुरा पढ्नुहोस्
2024-05-09

नागरिक र बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग निर्देशिका बजार निर्माता र बिक्रि एजेन्टको लागि

पुरा पढ्नुहोस्
2024-05-08

५ बर्षे नागरिक बचतपत्र २०८६ विक्री खुला सम्बन्धी सूचना

डाउलोड
2024-05-02

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८६ निष्काशन सम्बन्धी सूचना ।

डाउलोड
2024-04-29

अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा

डाउलोड
2024-04-28

हिसाब समायोजन तथा राफसाफ सम्बन्धमा सूचना

डाउलोड
2024-04-22

ट्रेजरी बिलको निष्कासन सम्बन्धि सूचना ।

डाउलोड
2024-04-14

नागरिक बचतपत्र, (५ बर्षे) अवधिको निष्कासन तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ।

डाउलोड
2024-04-01

Auction को लागि सम्पर्क कर्मचारीहरु तोकिएको सम्बन्धमा ।

डाउलोड
2024-03-29

Participants Agreement signed between PDMO and NRB to integrate DOMS and RTGS

पुरा पढ्नुहोस्
2023-11-28

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संशोधित वार्षिक आन्तरिक विष्काशन तालिका

डाउलोड
2023-11-28

यस कार्यालयबाट आ.व. २०८०/८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना

डाउलोड
2023-09-25

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आन्तरिक विष्काशन तालिका

पुरा पढ्नुहोस्
2023-09-25

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम र दोस्रो त्रयमासमा उठाइने आन्तरिक ऋणको बोलकबोल तालिका

पुरा पढ्नुहोस्