नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

वृत्त चित्र

क्र.सं. नाम
1. नेपालको राष्ट्रिय गान Watch Video

ताजा जानकारी

जेष्ट ७ गते रु. ३७७३.३२ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।

पुरा पढ्नुहोस्

२०८१ जेष्ट ६ गते बोलकबोल मार्फत विकास ऋणपत्र २०८७ "ङ" (६ बर्षे) बिक्री गरिने सम्बन्धी सूचना ।

पुरा पढ्नुहोस्

सूचनालाई स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा ।

पुरा पढ्नुहोस्

खाता खर्च गर्ने अख्तियारी

पुरा पढ्नुहोस्

बजार निर्माताको रुपमा काम गर्ने सम्बन्धमा ।

पुरा पढ्नुहोस्

सरकारी ऋणपत्र आवेदन संकलन तथा सम्पादन सम्बन्धि सूचना।

पुरा पढ्नुहोस्