नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

बुलेटिन

सि.नं शीर्षक प्रकाशक
1 Public debt bulletin_2080 Vol. 1 डाउनलोड
2 Public Debt Bulletin (Special Publication, Jestha, 2080, FY 2079/080) Public Debt Management Office डाउनलोड
3 Public Debt Bulletin (July 16,2020-January 13,2021) PDMO डाउनलोड