नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

ऋण व्यवस्थापन रणनीति

सि.नं शीर्षक प्रकाशक
1 मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति २०८०/८१-२०८२/८३ PDMO डाउनलोड
2 मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति २०७८/७९-२०८०/८१ PDMO डाउनलोड