नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

सबै हेर्नुहोस
Sorry! Data is not available. सबै हेर्नुहोस
Sorry! Data is not available. सबै हेर्नुहोस
Sorry! Data is not available. सबै हेर्नुहोस
ताजा जानकारी :
आ.व. २०८०/८१ माघ महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण    |    2nd Quarterly Debt Position Report of FY 2080/81 (FY 2023/24)    |    Public debt bulletin_2080 Vol. 1    |    आर्थिक वर्ष २०७९।८० शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन ( संशोधित)    |    आ.व. २०८०/८१ पुस महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण    |    सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धमा ।    |    आ.व. २०८०/८१ मसिंर महिनाको सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण    |    २०८० कार्तिक महिनाको ऋण तथा प्राप्ति विवरण    |    यस कार्यालयबाट आ.व. २०८०/८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना    |    स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना    |    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संशोधित वार्षिक आन्तरिक विष्काशन तालिका    |    1st Quarterly Debt Position Report of FY 2080/81 (FY 2023/24)    |    4th Quarterly Debt Position Report of FY 2079/80 (FY 2022/23)    |    आ.व. २०७९-८० को शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन    |    २०८० असोज महिनाको ऋण प्रतिवेदन    |    सार्वजनिक ऋणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८०    |    भाद्र महिनाको ऋण प्रतिवेदन    |    सार्वनजिक ऋणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८०    |    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम र दोस्रो त्रयमासमा उठाइने आन्तरिक ऋणको बोलकबोल तालिका    |    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आन्तरिक विष्काशन तालिका    |    Public Debt Bulletin (Special Publication, Jestha, 2080, FY 2079/080)    |    आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(आषाढ महिना सम्मको)    |    आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(जेष्ठ महिना सम्मको)    |    आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण(बैशाख महिना सम्मको)    |    आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण (जेष्ठ)    |    आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण (बैशाख)    |    Quarterly Debt Report (Third) of Fiscal Year 2079/80 (2022/23)    |    आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण (चैत्र महिना सम्मको)    |    ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८|७९    |    शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन आ.ब.२०७८|७९    |   
Mr. Dirgharaj Mainali

श्री दीर्घराज मैनाली

कार्यालय प्रमुख

सह-सचिव

Mr. Dilaram Giri

श्री डिलाराम गिरी

सूचना अधिकारी

परिचय

Public Debt Management Office (PDMO) is the dedicated government agency responsible for public debt management. The PDMO is under the Ministry of Finance and is headed by gazetted first class officer of Government of Nepal. To make the public debt management function more effective and systematic, the Government of Nepal established a separate office on Ashad 20, 2075 (June 20, 2018). It was formally inaugurated on Poush 11, 2075 (December 26,2018) and started to perform the preliminary functions.

Public Debt Management Act, 2022 has come into effect from Kartik 22, 2079 (Nov 8, 2022). The act has provided the legal basis to the PDMO for the operation of debt management functions. Debt management objective is enshrined in the preamble of the act. The main objective of raising the public debt is to accelerate the rapid economic development and maintain the economic stability. While doing so, emphasis is given to the management of internal and external loan and amendment of the legal provisions of issuing govern... थप पढ्नुहोस्

Debt Stock

Debt Stock FY 2079/80

Debt Stock  of General Government of Nepal for the fiscal year  2077/78,  2078/79 and 2079/80 respectively.

Debt Trends

Debt Trend over the years

Debt Trend over the years

Debt to GDP %

Debt To GDP Ratio over the Years

Debt To GDP Ratio over the Years

फोटो ग्यालरी