नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

मिति २०७८ असोज १९ गते- कार्यालय प्रमुख श्री बाबुराम सुवेदीज्युको अधक्ष्यता तथा नेपाल राष्ट्र बैंक,मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका उप-निर्देशक श्री कर्ता श्रेष्ठज्यू (अतिथि) को उपस्तिथिमा "क" वर्गका ७ वटा बैंकहरुसंग भएको DOMS तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका झलकहरु