नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

ताजा जानकारी :
जेष्ट ७ गते रु. ३७७३.३२ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।    |    २०८१ जेष्ट ६ गते बोलकबोल मार्फत विकास ऋणपत्र २०८७ "ङ" (६ बर्षे) बिक्री गरिने सम्बन्धी सूचना ।    |    सूचनालाई स्पष्ट गरिएको सम्बन्धमा ।    |    अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बन्धित कर्मचारी खटाईदिने सम्बन्धमा ।    |    T-Bills Weekly Auction Details 2080-12-25    |    खाता खर्च गर्ने अख्तियारी    |    बजार निर्माताको रुपमा काम गर्ने सम्बन्धमा ।    |    सरकारी ऋणपत्र आवेदन संकलन तथा सम्पादन सम्बन्धि सूचना।    |    Listed BFIs for Market Maker    |    LIsted Institutions for FESB Transactions    |    T-Bills Weekly Auction Details 2081-01-31    |    वैदेशिक बचतपत्रको आवेदन स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरिएको अनुरोध।    |    Auction को लागि सम्पर्क कर्मचारीहरु तोकिएको सम्बन्धमा ।    |    मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति २०८०/८१-२०८२/८३    |    बैशाख ३१ गते रु. २४७४.५ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।    |    Participants Agreement signed between PDMO and NRB to integrate DOMS and RTGS    |    सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धमा ।    |    नागरिक र बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग निर्देशिका बजार निर्माता र बिक्रि एजेन्टको लागि    |    बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग निर्देशिका    |    खाता खर्च गर्ने अख्तियारी    |    नागरिक बचत पत्रको प्रयोग निर्देशिका    |    नागरिक र बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग निर्देशिका बजार निर्माचा र बिक्रि एजेन्टको लागि    |    बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग निर्देशिका    |    नागरिक बचत पत्रको प्रयोग निर्देशिका    |    नागरिक र बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग निर्देशिका बजार निर्माचा र बिक्रि एजेन्टको लागि    |    यस कार्यालयबाट आ.व. २०८०/८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना    |    स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना    |    ५ बर्षे नागरिक बचतपत्र २०८६ विक्री खुला सम्बन्धी सूचना    |    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम र दोस्रो त्रयमासमा उठाइने आन्तरिक ऋणको बोलकबोल तालिका    |    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आन्तरिक विष्काशन तालिका    |    बैशाख २४ गते रु. २३०८ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।    |    DOMS को URL परिवर्तन भएको सूचना ।    |    वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८६ निष्काशन सम्बन्धी सूचना ।    |    DB Summary_Time Series Data_2081.01.18    |    T-Bills Weekly Auction Details 2081-01-17    |    अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा    |    २०८१ वैशाख १८ गते बोलकबोल मार्फत विकास ऋणपत्र २०८९ "ग" (८ वर्षे) बिक्री गरिने सम्बन्धी सूचना!!!    |    हिसाब समायोजन तथा राफसाफ सम्बन्धमा सूचना    |    बैशाख १७ गते रु. २३१० करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।    |    २०८१ वैशाख १८ गते बोलकबोल मार्फत विकास ऋणपत्र २०८९ "ग" ८ (वर्ष) विक्री गरिने सम्बन्धी सूचना!!!    |    सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०८०    |    T-Bills Weekly Auction Details 2081-01-10    |    ट्रेजरी बिलको निष्कासन सम्बन्धि सूचना ।    |    खाता खर्च गर्ने अख्तियारी खाता खर्च गर्ने अख्तियारी वैदेशिक रोजगार बचत पत्र बैशाख ३१ गते रु. २४७४.५ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना । नागरिक बचत पत्रको प्रयोग निर्देशिका बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग निर्देशिका ५ बर्षे नागरिक बचतपत्र २०८६ विक्री खुला सम्बन्धी सूचना बैशाख २४ गते रु. २३०८ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना । ट्रेजरी बिल साप्ताहित बोलकबोल विवरण २०८१-०१-२४ ८ वर्षे विकास ऋण पत्र २०८९ 'ग'
Mr. Dirgharaj Mainali

श्री दीर्घराज मैनाली

कार्यालय प्रमुख

सह-सचिव

Mr. Dilaram Giri

श्री डिलाराम गिरी

सूचना अधिकारी

परिचय

Public Debt Management Office (PDMO) is the dedicated government agency responsible for public debt management. The PDMO is under the Ministry of Finance and is headed by gazetted first class officer of Government of Nepal. To make the public debt management function more effective and systematic, the Government of Nepal established a separate office on Ashad 20, 2075 (June 20, 2018). It was formally inaugurated on Poush 11, 2075 (December 26,2018) and started to perform the preliminary functions.

Public Debt Management Act, 2022 has come into effect from Kartik 22, 2079 (Nov 8, 2022). The act has provided the legal basis to the PDMO for the operation of debt management functions. Debt management objective is enshrined in the preamble of the act. The main objective of raising the public debt is to accelerate the rapid economic development and maintain the economic stability. While doing so, emphasis is given to the management of internal and external loan and amendment of the legal provisions of issuing govern... थप पढ्नुहोस्

Debt Stock

Debt Stock FY 2079/80

Debt Stock  of General Government of Nepal for the fiscal year  2077/78,  2078/79 and 2079/80 respectively.

Debt Trends

Debt Trend over the years

Debt Trend over the years

Debt to GDP %

Debt To GDP Ratio over the Years

Debt To GDP Ratio over the Years

फोटो ग्यालरी