नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

ट्रेजरी बिल

2024-05-27

T-Bills Weekly Auction Details २०८१-०२-१४

डाउलोड
2024-05-12

बैशाख ३१ गते रु. २४७४.५ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।

पुरा पढ्नुहोस्
2024-05-06

ट्रेजरी बिल साप्ताहित बोलकबोल विवरण २०८१-०१-२४

डाउलोड
2024-05-05

बैशाख २४ गते रु. २३०८ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।

पुरा पढ्नुहोस्
2024-04-28

२०८१ वैशाख १८ गते बोलकबोल मार्फत विकास ऋणपत्र २०८९

पुरा पढ्नुहोस्
2024-04-05

चैत २५ गते रु. २१०० करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।

डाउलोड
2024-04-01

T-Bills Weekly Auction Details २०८०-१२-१९

डाउलोड
2024-03-31

चैत १९ गते रु. १३०५ करोडको ट्रेजरी विल बोलकवोल हुने सूचना ।

डाउलोड