नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

बार्षिक प्रतिवेदन

सि.नं शीर्षक
1 सार्वजनिक ऋणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० डाउनलोड
2 आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण (जेष्ठ) डाउनलोड
3 आ.व. २०७९/८० को सार्वजनिक ऋणको संक्षिप्त प्रगति विवरण (बैशाख) डाउनलोड
4 ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८|७९ डाउनलोड