नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

कार्यालय प्रमुख श्री मुक्ति प्रसाद पाण्डेज्यूको स्वागत तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रमका झलकहरु