नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

कार्यालय प्रमुख श्री बाबुराम सुवेदी सरको विदाई (फेरी भेटौंला) कार्यक्रमका झलकहरु