नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

Notice

2024-06-05

बैदेशिक रोजगार बचतपत्र - २०८६ (५ बर्षे) को म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

डाउलोड
2024-05-10

बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको प्रयोग निर्देशिका

डाउलोड
2024-05-05

खाता खर्च गर्ने अख्तियारी

डाउलोड
2024-05-05

वैदेशिक रोजगार बचत पत्र

डाउलोड
2024-05-02

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८६ निष्काशन सम्बन्धी सूचना ।

पुरा पढ्नुहोस्